ibid/ibidem

adv (Lat) katika kitabu (msitari, kifungu, ukurasa) kile kile kilichotajwa.