hyphen

n kistariungio (-). vt (also hyphenate) unganisha na kistari ungio.