hydra

(myth) n haidra: joka kubwa labaharini lenye vichwa vingi.