husk

n ganda, kapi, kumvi, kumbi. vt koboa, ambua; fua. husky adj 1 kavu kama kapi. 2 (of voice) -a mikwaruzo, -liopwelea. 3 (of a person) (colloq) kipande. n 1 mbwa wa Kieskimo. 2 kipande cha mtu. huskily adv. huskiness n.