husband

n mume. vt hifadhi, tumia kwa uangalifu ~ one's strength hifadhi nguvu. husbandman n (old use) mkulima. husbandry n ukulima animal ~ ufugaji.