hunkers

n pl (colloq) matako; mapaja. on one's ~ kwa kuchutama/chuchumaa.