hundred

n adj mia two ~ mia mbili ~s mamia ~s of people mamia ya watu in ~s kwa mamia a ~ and one mno a ~ to one kwa bahati sana. a ~fold adj -a mara mia adv kwa mia adj -a mia, -a sehemu mia kwa moja. n sehemu mia kwa moja. hundredweight n ratili mia na kumi na mbili. hundredth n, adj sehemu moja ya mia; -a mia.