humdinger

n (US sl) mtu/kitu kilicho bora au cha ajabu.