huff

huff

1 n hasira, chuki. be in/get into a ~ nuna, -wa na shonde. huffish; huffy adj -enye kuchukia upesi.

huff

2 vi pumua kwa nguvu, tweta.