hue

hue

1 n rangi. hued adj (in compounds) -enye rangi.

hue

2 n (only in) ~ and cry n makelele (agh ya kufukuza mwizi au kutoridhika) raise a ~ cry piga makelele.