how

adv 1 jinsi (gani); namna gani; je; kwa vipi ~ is the car driven? gari linaendeshwa namna gani? ~ did they catch you? walikukamata namna gani/walikukamataje? ~'d ye do n (colloq) vurumai, hali ya mambo ni shaghalabaghala. 2 kiasi gani, -ngapi ~ much? kiasi gani? ~ old are you una umri gani?/una miaka mingapi? And H~! naam! Sawa! Na kweli! 3 (introducing an indirect statement) jinsi, he told me ~ he had been mistaken for a thief alinieleza jinsi alivyodhaniwa kuwa ni mwizi. 4 (in exclamations!) ~ intelligent he is! ana akili kama nini! 5 (in asking for opinion etc.) ~ is that una maoni gani? unaonaje? una maana gani? H~ come? kwa nini; vipi ~ come you are always late? kwa nini unachelewa kila wakati. H~ so kweli? kwa vipi? unaweza kuthibitisha kuwa hivyo ndivyo? H~ about going for a walk unaonaje tukitembea kidogo ~ do you find your new home? unayaonaje makazi yako mapya? ~ beit (conj. arch) hata hivyo. however adv kwa hali yoyote, hata kama I will never agree ~ ever hard you try to persuade me sitakubali kwa hali yoyote/hata unishawishi namna gani conj hata hivyo. howsoever adv kwa hali yoyote.