hour

n 1 saa a four ~s' journey mwendo wa saa nne. at the eleventh ~ katika dakika za mwisho. the small ~s usiku mkubwa/wa manane. hourglass n shisha. ~ hand n akrabu, mkono wa saa. 2 kipindi, muda, wakati wa siku come at an early ~ wahi, fika mapema they bother me at all ~s of the day and night wananisumbua wakati wote in the ~ of danger wakati wa hatari. 3 (pl) wakati agh wa kazi. work long ~s fanya kazi mchana kutwa. after ~s adv baada ya saa za kazi. out of ~s baada/nje ya saa za kawaida. keep good/bad/early/late/regular ~s amka/lala, anza/maliza kazi, ondoka/rudi nyumbani/mapema/ umechelewa. hourly adj -a kila saa, -a kutokea (kufanyika) kila saa moja adv baada ya kila saa, saa yoyote, wakati wowote.