hound

n 1 mbwa mkubwa wa kuwindia follow the ~s winda na mbwa Master of H ~s Mkuu wa Uwindaji. 2 (dated, colloq) mtu mbaya, (mjuvi), fidhuli; duni, mshenzi. vt fukuza, winda na mbwa; fuatafuata, sumbua.