hose

hose

1 n mpira wa maji (wa kunyweshea bustani au kuzimia moto). hosepipe n bomba la mpira. vt 1 ~ (down) nywesha/mwagilia maji (bustani n.k.). 2 safisha (motokaa n.k.) kwa kutumia bomba la mpira.

hose

2 n (collective, as pl) soksi. hosier n mwuza soksi, nguo za ndani. hosiery n bidhaa za mwuza soksi, fulana n.k.