horticulture

n kilimo cha bustani, ukulima wa bustani. horticultural adj. horticulturalist n mkulima wa bustani.