horror

n kitisho, tisho; chukizo. chamber of ~s n makusanyo ya vitu, vielelezo n.k. vya kutisha/kikatili. strike with ~ ogofya; shtusha. ~ film n filamu ya kutisha. ~ struck/stricken adj -a kutishwa, -a kustushwa. horrible adj 1 -a kuogofya; -a kutisha. 2 (colloq) -baya, -siopendeza. horribly adv. horrid adj 1 -a kutisha. 2 (colloq) -a kuchukiza be horrid to somebody fanyia vibaya, sumbua, chukiza mtu. horridly adv. horridness n. horrific adj (colloq) -a kutisha. horrify vt ogofya, shtusha, tisha.