homosexual

n basha; msenge adj -a kibasha; kisenge, -enye kuvutiwa na jinsi yake. ~ practices n vitendo vya kibasha (ubasha). homosexuality n ubasha; usenge.