hole

n 1 tundu, shimo. make a ~ in tumia kiasi kikubwa cha the hospital charges made a large ~ in his savings gharama za hospitali zilipunguza kiasi kikubwa cha akiba yake. pick ~s in tafuta kosa. a square peg in a round ~ mtu asiyefaa katika cheo fulani. 2 (colloq) hali ngumu, mbaya; hali ovyo ovyo. 3 shimo la mnyama; (fig) maficho; pango. hole-and-corner adj (colloq attrib) -a chinichini, -a siri. 4. (golf) goli; pointi za magoli. vt,vi 1 toboa. 2 ~ (out) tia mpira (wa gofu) shimoni. ~ up (sl) jificha.