hoist

vt inua, pandisha kwa roda. ~ a sail tweka tanga. n chombo/kifaa cha kuinulia/kupandishia; roda; (colloq) kuvuta, kusukuma. give somebody a ~ sukuma/vuta mtu ili kumsaidia kupanda.