hit

vt,vi 1 piga; gonga ~ somebody on the head piga mtu kichwani. ~ a man when he is down; ~ a man below the belt fanya kinyume cha sheria za masumbwi; (fig) shinda kwa hila. ~ it; ~ the nail on the head pata, patia kabisa. ~ it off (with somebody togather) patana. hit-and-run attrib adj (of a road accident) -a kugonga mtu na kukimbia. 2 ~ somebody hard hasiri. 3 pata, fikia. ~ the right path pata njia. ~ the head lines (colloq of news) pewa umuhimu wa kwanza katika gazeti; vuma sana gazetini. ~ the road (colloq) anza safari. 4 piga. ~ out (against) piga kwa nguvu; (fig) shambulia kwa nguvu. 5 ~ on/upon something pata kwa bahati/bila kutegemea. 6 ~ something/ somebody off (colloq) elezea kwa kifupi na kwa usahihi; dokeza. n 1 pigo. ~ man n (sl) mtu anayelipwa ili aue. 2 ushindi. ~ songs n nyimbo zinazovuma/zinazosifika sana. make a ~ (with somebody) (colloq) pendeza sana mtu; penya moyoni. ~ parade n orodha ya rekodi mashuhuri zinazouzika sana. 3 utani mkali, kebehi, dhihaka.