hirsute

adj -enye nywele kuruwili; -enye nywele na ndevu ndefu na za matimutimu.