hire

vt ~ (out) kodi; kodisha; panga; pangisha ~out boats kodisha mashua; kodi. n kodi, malipo ya kukodisha/kupangisha. for ~ kwa ajili ya kukodishwa. (pay for/buy) on ~ purchase bandika, (lipa/ nunua) kwa polepole; mkopo. hireling n (derog) mfanyakazi wa kukodiwa; mamluki.