hippodrome

n (in ancient Greece and Rome) kiwanja cha mashindano ya magari ya kukokotwa.