hip

hip

1 n nyonga. smite ~ and thigh shinda sana. ~-bath n kipipa ambacho kinamfika mtu kwenye nyonga. hip-bone n (biol) mfupa wa nyonga. ~-pocket n mfuko wa pembeni (mwa suruali n.k.). ~-flask n chupa ndogo (ya brandi) inayochukuliwa katika mifuko ya nyonga.

hip

2 n tunda la waridi mwitu.

hip

3 adj (also hep) (sl) kisasa, -nayofuata mambo/ mitindo ya kisasa.