hint

n dokezo. drop (somebody) a ~ dokeza kwa kufumbia. take a ~ tambua na kufanya lililodokezwa. vt,vi 1 ~ (to hinterland somebody) dokeza. 2 ~ at gusia, dokezea.