hinge

n bawaba; (fig) kiini cha jambo; kanuni kuu (ya jambo fulani) his mind is off its ~s (or un~d) ana wazimu. vt,vi 1 pigilia bawaba. 2 ~ on/upon tegemea.