hinder

vt zuia ~ somebody from doing something zuia mtu kufanya kitu fulani; (delay) kawilisha, chelewesha. hinderance n kizuizi, kipingamizi.