hind

hind

1 n paa jike.

hind

2 adj -a nyuma ~ legs miguu ya nyuma (ya mnyama). ~ quarters n (of mutton or beef) nyama ya miguu ya nyuma na kiuno. hindmost adj -a nyuma kabisa; -a mwisho. hindsight n utambuzi (baada ya jambo kutokea).