him

pers pron yeye (mwanamume); yule give it to ~ mpe that's ~ ndiye hasa (yeye). himself pron 1 (reflex) mwenyewe (mwanaume) the injured man came to ~self mtu aliyeumia alipata fahamu tena he found ~ self in the ditch alijikuta shimoni. (all) by ~self peke yake; bila msaada he lives by ~self anaishi peke yake. 2 (emph) mwenyewe did you see the Director ~self? ulimwona Mkurugenzi mwenyewe? 3 hali ya kawaida (ya mtu) he is not ~self today hayupo katika hali yake ya kawaida leo.