hew

vt,vi 1 ~ down/away/off tema, kata. ~ down a tree kata mti; (colloq) ~ somebody to pieces katakata. 2 chonga ~n timber mbao zilizochongwa. 3 pata kwa shida/juhudi kubwa ~ out a career for oneself jipatia kazi kwa shida na juhudi kubwa. hewer n (colloq) mkata miti (colloq) ~ers of wood and drawers of water watu wafanyao kazi ngumu, watwana, makabwela, wavuja jasho.