heuristic

adj -a nadharia ya kujifunza kwa uvumbuzi, -a kubahatisha njia ya kufumbua matatizo kwa kujaribujaribu.