hesitate

vi sita don't ~ to usisite; usiwe na wahaka. hesitant adj -enye kusita; -enye wasiwasi, -a wahaka. hesitantly adv. hesitance; hesitancy n. hesitation n kusita; wasiwasi without the slightest hesitation bila ya kusita; bila ya wasiwasi wowote.