hence

adv (formal) 1 kuanzia hapa; tangu sasa a month ~ mwezi mmoja tangu sasa. 2 kwa hiyo, kwa sababu hiyo. henceforth; ~-forward adv tangu sasa na kuendelea. 3 (poet rhet) toka! ondoka!