heel

n kisigino. at/on the ~ of something, at/on somebody's ~ nyuma/karibu sana (kutoka nyuma) na kitu/mtu the school children were at the ~ of the thief wanafunzi walimkaribia kabisa yule mwizi. bring/come to ~ (of a dog) fuatisha/fuatana na bwana wake; (fig) tiisha, shikisha adabu. down at ~ (of shoes) -enye kisigino kilichochakaa; (of a person) anayevaa viatu vilivyochakaa; chafuchafu. head over ~s chini juu; (fig) sana. kick/cool one's ~s ngojeshwa, lazimishwa kusubiri. lay somebody by the ~s funga. show a clean pair of ~s kimbia/toroka (kwa haraka sana). take to one's ~s kimbia. turn on one's ~ geuka ghafla. under the ~ of (fig) -liotawaliwa na.