heaven

n 1 pepo, mbinguni. 2 H ~ Mungu Good H~s! Mungu Wangu! H ~ forbid Mungu apishe mbali. ~set adj -a bahati njema. 3 mahali pa raha zote. 4 (often the ~s) anga, mbingu. move ~ and earth fanya kila linalowezekana the ~s opened (colloq) mvua ilinyesha ghafla. ~ward(s) adv kuelekea mbinguni. heavenly adj 1 -a mbinguni. ~ly angel n malaika wa mbinguni. the ~ly bodies n jua, mwezi na sayari zote. the ~ly city n peponi, paradiso. 2 -a uzuri wa peponi. 3 (colloq) -a kupendeza mno, zuri mno.