heat

n 1 joto, hari the ~ is very tiring joto linachosha sana. 2 (the) ~ (fig) shauku, mhemko, msisimko, harara in the ~ of the argument wakati mjadala ulipopamba moto. 3 (sports) mchuano; mchujano 4. (of female animals) joto. be in/on/at ~ shikwa na nyege. 5 (compounds) ~-capacity n ujazojoto. ~-flash n joto kali (agh. kutokana na mlipuko wa bomu la atomiki). ~-pump n mashine ya kupitisha joto. ~ shield n kinga-joto. heat-spot n sehemu ya mwili inayoathiriwa zaidi na joto. ~-stroke n ugonjwa wa kuzirai ghafla kutokana na joto jingi. heat-wave n wimbi la joto; kipindi cha joto kali. vt,vi ~ (up) pasha moto. heated adj -enye mhemko, -a kusisimua, kali; -enye hamaki. heatedly adv. heater n kikanza. a gas-~er n kikanza cha gesi. heating n kupashajoto. convection heating n kupasha joto kwa myuko.