he'd

abbr of he had/would alikwisha; ange/-ngali. hedge n 1 ua wa miti iliyooteshwa. ~ hop vi rusha ndege chinichini (k.m. wakati wa kunyunyizia mimea dawa). ~-row n safu ya miti inayofanya ua. ~-sparrow n shorewanda wa Uingereza na Amerika. 2 (fig) kinga buy assets as a ~ against inflation nunua rasilmali kama kinga ya wakati wa kushuka kwa thamani ya fedha. vt,vi 1 weka/zungushia ua, zingira kwa ua. 2 (fig) epa kutoa jibu la moja kwa moja. 3 (colloq) chukua tahadhari ya hasara. 4 chenga: ua.