hazard

n 1 hatari navigation ~s hatari za usafiri (wa baharini). at all ~s licha ya hatari zote, lolote/liwe liwalo. 2 game of ~ mchezo wa dadu. vt jaribu, bahatisha, hatarisha I'll ~ a guess nitabahatisha. hazardous adj -enye hatari a ~ous jump mruko wa hatari.