hawk

3 vt ~ (about/around) tembeza biashara; (fig) eneza ~ news eneza habari. hawker n mchuuzi, guoguo.