haven

n (fig) kimbilio; mapumzikoni, mahali pa usalama.