have

vt,vi aux (pres) I ~, he/she has, we/you ~, pt,pp had) 1 -wa na April has thirty days Aprili ina siku thelathini. 2 pata, patia, chukua; kubali I didn't ~ much difficulty sikupata shida sana. let him ~ it (sl) mwache akione. ~ had it (sl) -wa na wakati ngumu. 3 ~ something done sababisha/amuru kitu kifanywe. 4 (-wa na) lazima, sharti I ~ to go lazima niende. 5 ~ somebody do something taka mtu afanye jambo. 6 ~ something done to you wahi/pata kufanyiwa jambo he had his pocket picked aliwahi kuibiwa, alichomolewa. 7 (colloq) danganya mind she doesn't ~ you angalia asikudanganye; shinda; patia you had me there! umenipatia kwelikweli! 8 (with it and a clause) sema, eleza as Marx has it... kama asemavyo Marx... 9 (used with adverbial particles and preps). ~ something back rudishiwa you'll ~ it back nitakurudishia. ~ somebody down karibisha mtu. ~ somebody/something in -wa na mtu/kitu (chumbani, nyumbani n.k.). ~ it off/away (with somebody) (sl) jamiiana na, kazana, tombana na. ~ somebody on (colloq) danganya mtu. ~ something on (a) vaa (b) -wa na shughuli I ~ nothing on tomorrow sina shughuli yoyote kesho. ~ something out toa, ng'oa ~ a tooth out ng'oa jino. ~ one's sleep out maliza usingizi. ~ it out with somebody elewana kwa kuambizana ukweli, toa fundo. ~ somebody over/round -wa na mgeni. ~ somebody up pata mgeni (usu passive) (colloq) peleka mtu mahakamani; shitaki he was had up for robbery alishitakiwa kwa wizi n pl (of people and countries) the ~s matajiri. the ~s and ~-nots n matajiri na maskini.