haul

vt,vi kokota, burura, buruta. ~ down one's flag/colours salimu amri. ~ somebody over the coals karipia, kemea. n 1 kukokota. 2 pato (linalopatikana kwa jasho/kukokota, hasa uvuvi wa samaki kwa nyavu) a good ~ of fish samaki wengi walipatikana. haulage n usafirishaji (wa bidhaa) road ~age usafirishaji wa barabara. 3 gharama ya usafirishaji. haulier n msafirishaji; mwenye magari ya kusafirisha bidhaa.