haughty

adj -enye kiburi; -enye maringo, -a majivuno/kujivuna. haughtily adv. haughtiness n.