haste

n haraka, hima. Make ~ fanyahima. More ~ less speed (prov) haraka haraka haina baraka. hasten vi,vt harakisha, fanya haraka, hima. hasty adj -a haraka a ~y departure kuondoka kwa haraka speak ~y words ropoka. hastily adv. hastiness n.