hassle

n (colloq) mabishano; ugomvi, mzozo. vt,vi bishana; gombana.