hash

n 1 chinyango iliyopikwa na kupashwa moto. 2 (muddle) fujo. make a ~ of something fanya (jambo) ovyoovyo, vuruga. settle somebody's ~ komesha (mtu). 3 (colloq) bangi. vt ~ (up) katakata (nyama).