harvest

n 1 mavuno. ~ festival n (rel) sikukuu ya mavuno. ~ home n sikukuu inayofanywa na wakulima mwishoni mwa mavuno kwa ajili ya wafanyakazi wao. ~ moon n mwezi mpevu. 2 (fig) matokeo reap the ~ of your work vuna matunda ya kazi yako/ulichopanda. vt vuna. harvester n 1 mvunaji. 2 mashini ya kuvunia.