harness

n 1 lijamu na hatamu. in ~ (fig) kufanya kazi ya kawaida he died in ~ alikufa angali akifanya kazi yake. work/run in double ~ shirikiana na mwenzi katika kazi. 2 (in a loom) sindano (ya kufumia). vt 1 funga/visha farasi lijamu na kigwe. 2 tumia mto, maporomoko ya maji agh. kutengeza umeme.