harm

n madhara there is no ~ in doing so hakuna madhara kwa kufanya hivyo. do somebody ~ umiza mtu. out of ~'s way mahali pa salama. vt dhuru. harmful adj -a kudhuru. harmfully adv. harmless adj 1 si -a kudhuru, si-a shari, -pole. 2 -sio na hatia. harmlessly adv.