hark

vi (chiefly imper) 1 ~ at (colloq) sikiliza! msikilize! 2 ~ back (to) rejea/kumbuka jambo lililofanywa au lililosemwa.